Hassuna kultura

Hassuna kultura je nejstarší neolitická kultura v severní Mezopotámii, konvenčně datovaná do raného šestého tisíciletí před naším letopočtem (6000 – 5500 B.C.). Je pojmenované po nalezištích v okolí Tell Hassuna v Iráku. Jiné naleziště, kdy byla zjištěna Hassuna kultura jsou např. Shemshara, Yarim Tepe, Arpachiyah. Mapa rozšíření:

Halaf

Mapa zobrazující geografickou situaci částečně se překrývající Halaf , Hassuna a Samarra kultury

Asi 6500 let před naším letopočtem lidé přišli do podhůří (podhorských oblastí) severní Mezopotámie kde byl dostatek srážek, proti „suchým“ oblastem nevhodným pro zemědělství v některých jižních a východních místech Mezopotámie.Jednalo se o první zemědělce v severní Mezopotámii – v severní části dnešní Sýrie a severovýchodu dnešního Iráku.Vytvořili první ucelenou a rozsáhlou neolitickou kulturu na území dnešního Iráku a Sýrie – kulturu Hassuna. Podle kalibrované C14 chronologie ASPRO je datováná do období 6500 až 5700 BC (před Kristem). Z vlivů kultury Hassuna se vyvinuly další kultury Mezopotámie. Jsou to kultury Halaf, Samarra, Ubaid.

graf vývoje kultur Mezopotámie (konvenční datování)

graf vývoje kultur Mezopotámie (konvenční datování)

Vytvořili nový Hassuna styl keramiky (krémově vypálené nástřepí s načervenalou barvou v lineárních vzorech – CSBW  a červeně vypálené nástřepí RSBW). Jemná malovaná keramika nahradila dřívější typy hrubé keramiky DFBW – keramiku s tmavým povrchem. Hassuna lidé žili v malých vesnicích a vesničkách v rozmezí 2 až 8 akrů (3,2 ha). Ruční sekery, srpy, brusné kameny, koše, pekařské pece a četné kosti domácích zvířat odrážejí usazený zemědělský život. Ženské figurky byly dávány do souvislosti s kultem. Nádoby s pohřby, ve kterém bylo umístěno i jídlo, se vztahují k víře v posmrtný život. Vztah Hassuna keramiky s keramikou typu Yarmoukian, Jericho, Wadi Rabah naznačuje, jak se neolitická kultura na předním východě rozšiřovala.

Typologie Hassuna keramiky:

CSBW keramika:

csbw

 

RSBW keramika:

rsbw2

Antropomorfní plastika kultury Samarra-Hassuna :

Materiál  alabastr (sádrovec)

 

Antropomorfní plastika kultury Hassuna :

Materiál DFBW , RSBW keramika

 

Mapa významných neolitických sídlišť Mezopotámie (Sýrie, Iraq) :

mapa