Úvodní stránka

Google Translator ready

Oznámení Vám všem. Již byrzy přijede navštívit EXPO 2021 Hassuna Princess – památka nejstarší neolitické kultury Předního východu a Iraqu. Matka kultur Předního Východu. Vypoví Vám svůj příběh a své útrapy. Bude hledat nového majitele, aby pomohla potřebným. Přinese světlo vašich předků do naší doby. Hledá místo ubytování, kde Vás bude očekávat k audienci.

ANCIENT ART INVEST PŘEDSTAVUJE A NABÍZÍ K PRODEJI UNIKÁTNÍ INVESTIČNÍ PŘEDMĚT STAROVĚKÉHO UMĚNÍ, KULTURNÍ SYMBOL PRO EXPO 2021 – NEOLITICKOU HASSUNSKOU PRINCEZNU – ANTRIPOMORFNÍ PLASTIKU HASSUNSKÉ KULTURY STARÉ 6500 – 5700 BC. HASSUNA KULTURA JE NEJSTARŠÍ KULTURA KERAMICKÉHO NEOLITU IRAKI A PŘEDNÍHO VÝCHODU. JE TO MATKA KULTUR PŘEDNÍHO VÝCHODU. 10% Z PRODEJNÍ CENY BUDE POUKAZÁNO NA HUMANITÁRNÍ PROJEKT UNICEF – KONFLIKT V IRÁKU 2014, HUMANITÁRNÍ KRIZE V SÝRII.

WWW.ANCIENTARTINVEST.COM, https://ANCIENTARTINVEST.COM

hassunaprincess@email.cz, info@ancientartinvest.com, richard.gorog@email.cz

SPRAVUJEME VE SBÍRKÁCH