Domů » O NÁS

O NÁS

1. V rámci služby Ancient Art Invest vykonáváme správu investičních, korporátních a firemních, soukromých a rodinných sbírek umění se zaměřením na starověké umění. V námi spravovaném portfoliu sbírek zabezpečujeme :

– poradenství v oblasti investování do starověkého umění, doporučení a výběr investičních a sbírkových předmětů,

– zařazení sbírkových a investičních předmětů do sbírky, popis předmětů, ocenění předmětů, konzervace a restaurování předmětů a další vedení sbírky,

– vědecký výzkum a archeometrická analýzu sbírkových předmětů,

– vystavení protokolu autenticity a datování k investičnímu předmětu starověkého umění v jedné ze dvou nezávislých datovacích laboratoří v EU (TL , OSL/IR, radiokarbonové C14 datování aj.),

– vyřízení potřebných dokumentů k prodeji a vývozu investičních předmětů starověkého umění. To je popis předmětu a osvědčení o trvalém vývozu předmětů kulturní hodnoty vystavené archeologem a muzeem ČR. Vystavení povolení k trvalému vývozu předmětů kulturní hodnoty do i mimo země EU vydané Ministerstvem kultury České Republiky. Vše v souladu platných zákonů a dohod EU, ČR, UNESCO a příslušných zemí,

– zprostředkování mimo aukčního prodeje starověkého umění.

2. Naše zásady: Dodržujeme, podporujeme a spravujeme investiční rozšíření INEX. Jedná se o uzavřený investiční standard pro investování do starověkého umění. Je vytvořený a koncipovaný jako investiční nadstavba CINOA a mezinárodní Úmluvy UNESCO 1972, Úmluvy UNIDROIT 1995. Založený v roce 2010 a spravovaný firmou QUANTENEL s.r.o., okruhem investorů do starověkého umění a majiteli spravovaných sbírek starověkého umění.