Domů » HASSUNA PRINCESS

HASSUNA PRINCESS

Neolitická Hassunská princezna, 6500-5700 BC

Antropomorfní ženská plastika

Kultura: Hassuna

Období: Neolit předního východu ( ASPRO kalibrovaná datace kultury 6500-5700 př.nl.)

Materiál: Keramika – terracotta (pálená hlína)

Rozměry: Výška H: 4,5 cm

Zachovalost: Idol má odlomenou hlavu, praskliny,oprýsknutí povrchové vrstvy a důlky původní.

Původ: 1923-1927 soukromá sbírka od čs. archeologické expedice na přední východ.

Získano jako dar Irácké královské rodiny. Od roku 1928 v rodinné sbírce. Současný majitel odlomené hlavy ocení návrat této plastiky na denní světlo tohoto světa, téměř po sto letech.

Jako prezentaci nejstaršího umění prvních kultur předního východu, Iráku.

Cena pro rok 2022: min. 15 000 000 USD, prodej nejvyšší nabídce.

Cena byla stanovena srovnávací analýzou prodejních cen podobných artefaktů, které se prodávají na světových aukcích umění.

Unikátní antropomorfní plastika Hassuna kultury z keramiky (pálené hlíny).Zhotovena stylem blízkým RSBW(red slipped burnished ware) keramice, jenž tato kultura zavedla. Jediná paralela k této hassuna plastice je figurka z YarimTepe v Bagdádskem muzeu v Iráku (viz. Článek Hassuna kultura).Jedná se rovněž o sedící ženský idol z terracotty s rituálně odlomenou hlavou, v podobném stylu bez výrazné modelace rukou. Ostaní známé idoly Hassuna kultury nebo Samarra-Hassuna kultury už nejsou blízkými paralelami, jak materiálově tak stylově. Styl sedících antropomorfních plastik předního východu bez modelace rukou je zastoupen mnoha blízkými paralelami z období keramického neolitu 7000-5500 BC z území Anatolie, Sýrie, Iráku, Iránu. Tyto idoly jsou všeobecně vnímány jako kultovní. Jsou spojené s bohyní Velké Matky, bohyní plození a plodnosti, uctívané od neolitu na Blízkém východě, v Anatolii, v Evropě.

Vývoj kultur probíhal podle sledu protohassuna, hassuna (6500 – 5500 BC),samarra (5700-5000 BC), halaf a ubaid (5200 – 4000 BC), uruk ( od 4000 BC).

Jedná se o miniaturní antropomorfní ženskou plastiku. Sedící, má stylizované pahýlovité nohy se zvýrazněnou oblasti hýždí a boků. Odkazující na tradici neolitických sošek Předního východu .

Spodní strana plastiky je plochá. V místě hlavy odlomena, ruce nebyly modelovány a horní část trupu je s modelovanými ňadry. Na pravém stehně je oválný důlek způsobený odparem po nedostatečném vyschnutí před výpalem nebo odpadnutím kaménku z keramického těsta.

K objektu je vystaven certifikát TL datování a autenticity v jedné ze dvou nezávislých evropských datovacích laboratoří.

K objektu je vystaveno Povolení k trvalému vývozu předmětů kultůrní hodnoty mimo území ČR a EU, vystavené SZM České Republiky.

Bibliografie:

Bagdádské muzeum, Iraq

Interacting with figurines, Harald Haarmann

Interpreting ancient figurines, Richard G. Lemure

10% výtěžku z prodeje podpoříme charitativní projekt UNICEF – Konflikt v Iráku 2014, Humanitární krize v Sýrii.

Hassuna kultura

Hassuna kultura je nejstarší neolitická kultura v severní Mezopotámii, konvenčně datovaná do raného šestého tisíciletí před naším letopočtem (6000 – 5500 B.C.). Je pojmenované po nalezištích v okolí Tell Hassuna v Iráku. Jiné naleziště, kdy byla zjištěna Hassuna kultura jsou např. Shemshara, Yarim Tepe, Arpachiyah. Mapa rozšíření a vývoje kultur v letopočtu BC:

Asi 6500 let před naším letopočtem lidé přišli do podhůří (podhorských oblastí) severní Mezopotámie kde byl dostatek srážek, proti „suchým“ oblastem nevhodným pro zemědělství v některých jižních a východních místech Mezopotámie.Jednalo se o první zemědělce v severní Mezopotámii – v severní části dnešní Sýrie a severovýchodu dnešního Iráku.Vytvořili první ucelenou a rozsáhlou neolitickou kulturu na území dnešního Iráku a Sýrie – kulturu Hassuna. Podle kalibrované C14 chronologie ASPRO je datováná do období 6500 až 5700 BC (před Kristem). Z vlivů kultury Hassuna se vyvinuly další kultury Mezopotámie.Jsou to kultury Halaf, Samarra, Ubaid.

Vytvořili nový Hassuna styl keramiky (krémově vypálené nástřepí s načervenalou barvou v lineárních vzorech – CSBW a červeně vypálené nástřepí RSBW). Jemná malovaná keramika nahradila dřívější typy hrubé keramiky DFBW – keramiku s tmavým povrchem. Hassuna lidé žili v malých vesnicích a vesničkách v rozmezí 2 až 8 akrů (3,2 ha). Ruční sekery, srpy, brusné kameny, koše, pekařské pece a četné kosti domácích zvířat odrážejí usazený zemědělský život. Ženské figurky byly dávány do souvislosti s kultem. Nádoby s pohřby, ve kterém bylo umístěno i jídlo, se vztahují k víře v posmrtný život. Vztah Hassuna keramiky s keramikou typu Yarmoukian, Jericho, Wadi Rabah naznačuje, jak se neolitická kultura na předním východě rozšiřovala.

Typologie Hassuna keramiky:

RSBW keramika a CSBW keramika:

Antropomorfní plastika kultury Samarra-Hassuna, materiál alabastr :

Antropomorfní plastika kultury Hassuna :

RSBW keramika, figurka z Yatim Tepe, muzeum Baghdad, Iraq