Domů » HASSUNA PRINCESS

HASSUNA PRINCESS

Neolitická Hassunská princezna, 6500-5700 BC

Antropomorfní ženská plastika

Kultura: Hassuna

Období: Neolit předního východu ( ASPRO kalibrovaná datace kultury 6500-5700 př.nl.)

Materiál: Keramika – terracotta (pálená hlína)

Rozměry: Výška H: 4,5 cm

Zachovalost: Idol má odlomenou hlavu, praskliny,oprýsknutí povrchové vrstvy a důlky původní.

Původ: 1923-1927 soukromá sbírka od čs. archeologické expedice na přední východ. Získáno jako dar Irácké královské rodiny. Od roku 1928 v rodinné sbírce. Odlomená hlava je v majetku Irácké královské rodiny. K plastice náležel trůn z kousku přírodní mědi, který byl upravený a vykovaný do přiléhajícího kusu. V současné době je součástí jiné sbírky. Reprezentuje nejstarší umění prvních kultur předního východu, Iráku.

Cena pro rok 2023: min. 15 000 000 USD, prodej nejvyšší nabídce. Cena byla stanovena srovnávací analýzou prodejních cen podobných artefaktů, prodaných na světových aukcích umění, na základě předkupního práva.

Unikátní antropomorfní plastika Hassuna kultury z keramiky (pálené hlíny).Zhotovena stylem blízkým RSBW(red slipped burnished ware) keramice, jenž tato kultura zavedla. Jediná paralela k této hassuna plastice je figurka z YarimTepe v Bagdádskem muzeu v Iráku (viz. Článek Hassuna kultura).Jedná se rovněž o sedící ženský idol z terracotty s rituálně odlomenou hlavou, v podobném stylu bez výrazné modelace rukou. Ostani známé idoly Hassuna kultury nebo Samarra-Hassuna kultury už nejsou blízkými paralelami, jak materiálově tak stylově. Styl sedících antropomorfních plastik předního východu bez modelace rukou je zastoupen mnoha blízkými paralelami z období keramického neolitu 7000-5500 BC z území Anatolie, Sýrie, Iráku, Iránu. Tyto idoly jsou všeobecně vnímány jako kultovní. Jsou spojené s bohyní Velké Matky, bohyní plození a plodnosti, uctívané od neolitu na Blízkém východě, v Anatolii, v Evropě. Vývoj kultur probíhal podle sledu protohassuna, hassuna (6500 – 5500 BC),samarra (5700-5000 BC), halaf a ubaid (5200 – 4000 BC), uruk ( od 4000 BC). Jedná se o miniaturní antropomorfní ženskou plastiku. Sedící, má stylizované pahýlovité nohy se zvýrazněnou oblasti hýždí a boků. Odkazující na tradici neolitických sošek Předního východu . Spodní strana plastiky je plochá. V místě hlavy odlomena, ruce nebyly modelovány a horní část trupu je s modelovanými ňadry. Na pravém stehně je oválný důlek způsobený odparem po nedostatečném vyschnutí před výpalem nebo odpadnutím kaménku z keramického těsta.

K objektu je vystaven certifikát TL datování a autenticity v jedné ze dvou nezávislých evropských datovacích laboratoří. K objektu je vystaveno Povolení k trvalému vývozu předmětů kultůrní hodnoty mimo území ČR a EU, vystavené SZM České Republiky.

Bibliografie:

Bagdádské muzeum, Iraq; Interacting with figurines, Harald Haarmann; Interpreting ancient figurines, Richard G. Lemure

Hassuna kultura

Hassuna kultura je nejstarší neolitická kultura v severní Mezopotámii, konvenčně datovaná do raného šestého tisíciletí před naším letopočtem (6000 – 5500 B.C.). Je pojmenované po nalezištích v okolí Tell Hassuna v Iráku. Jiné naleziště, kdy byla zjištěna Hassuna kultura jsou např. Shemshara, Yarim Tepe, Arpachiyah. Mapa rozšíření a vývoje kultur v letopočtu BC:

Asi 6500 let před naším letopočtem lidé přišli do podhůří (podhorských oblastí) severní Mezopotámie kde byl dostatek srážek, proti „suchým“ oblastem nevhodným pro zemědělství v některých jižních a východních místech Mezopotámie.Jednalo se o první zemědělce v severní Mezopotámii – v severní části dnešní Sýrie a severovýchodu dnešního Iráku.Vytvořili první ucelenou a rozsáhlou neolitickou kulturu na území dnešního Iráku a Sýrie – kulturu Hassuna. Podle kalibrované C14 chronologie ASPRO je datováná do období 6500 až 5700 BC (před Kristem). Z vlivů kultury Hassuna se vyvinuly další kultury Mezopotámie.Jsou to kultury Halaf, Samarra, Ubaid.

Vytvořili nový Hassuna styl keramiky (krémově vypálené nástřepí s načervenalou barvou v lineárních vzorech – CSBW a červeně vypálené nástřepí RSBW). Jemná malovaná keramika nahradila dřívější typy hrubé keramiky DFBW – keramiku s tmavým povrchem. Hassuna lidé žili v malých vesnicích a vesničkách v rozmezí 2 až 8 akrů (3,2 ha). Ruční sekery, srpy, brusné kameny, koše, pekařské pece a četné kosti domácích zvířat odrážejí usazený zemědělský život. Ženské figurky byly dávány do souvislosti s kultem. Nádoby s pohřby, ve kterém bylo umístěno i jídlo, se vztahují k víře v posmrtný život. Vztah Hassuna keramiky s keramikou typu Yarmoukian, Jericho, Wadi Rabah naznačuje, jak se neolitická kultura na předním východě rozšiřovala.

Typologie Hassuna keramiky:

RSBW keramika a CSBW keramika:

Antropomorfní plastika kultury Samarra-Hassuna, materiál alabastr :

Antropomorfní plastika kultury Hassuna :

RSBW keramika, figurka z Yatim Tepe, muzeum Baghdad, Iraq