Domů » INVESTIČNÍ CERTIFIKÁT HASSUNA PRINCESS 2023

INVESTIČNÍ CERTIFIKÁT HASSUNA PRINCESS 2023

Prodáváme investiční umění, na které většina lidí nedosáhne. Způsobem, aby do umění mohl investovat každý – jako investiční certifikáty. Nabízíme investiční certifikáty kryté hodnotou umění, s dvojí zaručovací smlouvou, celkově na 110% hodnoty. Zaručení odpovídá finančnímu i fyzickému vlastnění podílu v investičním umění v hodnotě certifikátu a úroků. Investiční certifikáty do umění jsou radikálně odlišné od nezaručených a nekrytých finančních produktů pro investování, jako je investování do akcií a dluhopisů, odvozených podílových a investičních fondů, nekrytých kryptoměn. Investice do umění, respektive do investičního certifikátu, jehož podkladové aktivum je umění, spolu s investicí do drahých kovů (kovy pouze jako rezerva s omezeným růstovým potenciálem – nikdo ale neví, jak se bude vyvíjet nejen jejich hodnota, po prozkoumání planetky Psyche a ji podobných), je základ investování. Ostatní investice podléhají v tomto čase mnohem většímu riziku znehodnocení, vlivem jednání okolí – tržní, politická, bezpečnostní rizika nastavené schopným a ve svůj prospěch konajícím systémem odborníků v oblecích a kravatách. Rizikové se jeví investice do firem, akcií a dluhopisů (selhávající dodavatelsko – odběratelské vztahy, nejisté surovinové a globální výrobní regiony), investice do nemovitostí (každoroční daňové zatížení, amortizace a nutnost investic do údržby a oprav). Není zde žádná garance vlád, na žádné úrovni, z nepoužití jaderných zbraní – permanentně nás zastrašují cizí mocnosti (i jen jejich vlastněním) a hrozí zamoření radioaktivním spadem, nebo politickým systémovým
dezolátem a znehodnocení nemovitého majetku, podniků a navázaných investic. Až globální systémy pojedou spanilou jízdu do pekla, vinou řízeného systémového dezolátu, ukáže se, co bude držet svoji investiční hodnotu. A nemovitosti, v podobě sutin s odpadním potrubím nebo
jinak kontaminované, to taky nemusí být. Střídající se cykly ekonomiky rovněž dokazují programové řízení odborníky a nutnost mizení společnosti vyprodukovaných finančních hodnot na jejich majetkových účtech.
Všem, kteří mají podobné opodstatněné obavy ze znehodnocení svého finančního majetku výše uvedenými činiteli, se nabízí možnost investování do umění a navázaných investičních certifikátů. Spravujeme portfolio sbírek umění, včetně sbírek význačných rodin. Je nám ctí
představit investiční certifikát Hassuna Princess 2023, jehož podkladové aktivum – antropomorfní plastika Hassuna Princess je majetkem naší společnosti. Rituálně odlomená hlava je v současné době v majetku Irácké královské rodiny. Připravujeme k prodeji další stěžejní kusy investičního umění. Za námi stojí umění našich předků, majetek starodávných impérií a jeho současných a oprávněných majitelů.
Investujte chytře. Investice do úroků z nedostupných hypoték, investice do daní, investice do přežitých dluhopisů a akcií firem, investice do digitálního nic – do nekrytých kryptoměn, investice do vybájených technologií jako jsou AI, jaderná fúze, elektromotive se superbateriemi aj.,
investice do green (greeten) dealu (jen pošetilec chce zmírnit nebo zastavit cyklické střídání dob ledových a meziledových; v poslední době meziledové – v Eemu byla průměrná teplota vyšší než nyní v holocénu, z dat výzkumů lze dohledat o kolik, včetně vývojové dynamiky),
investice do vytvořeného systémového dezolátu a veteše pro konzumenty, můžete přenechat konkurenci. Spolupracujeme na projektu Biokybernetika telomerů a telomeráz a na projektu Kvantové manipulátory, a proto víme, co jsou to skutečné hodnoty. Investujte do hodnot,
které mají smysl a investiční potenciál. Do hodnot, které nejdou vytěžit, postavit nebo dovézt. Do hodnot, které systémoví odborníci v oblecích a kravatách nezprasí, nepromění v sutiny, smrt a nebo jinak neznehodnotí. Investujte nesystémově. Investujte do hodnot, které jsou unikáty.
Investice do umění je na systému nezávislá diverzifikace investic, alternativa k penzijnímu spoření a DIP (státní dlouhodobý investiční produkt). S právem investora lze investiční certifikát kdykoliv prodat, včetně zhodnocení a svoji investici ukončit.
Prodejní cena plastiky Hassuna Princess stanovena pro rok 2023 činí 15 milionů Euro. Cena umění je stanovena srovnávací analýzou cen podobných předmětů, cen dosažených na aukcích a předkupního práva. K umění je vystaveno úřední vývozní povolení s popisem archeologů muzea, datovací certifikát s ověřením autenticity v nezávislé datovací laboratoři v Německu. Předpokládané zhodnocení umění investičního certifikátu pro rok 2024 činí 7,5 % p.a. + investiční bonus. Pro investora, který zprostředkuje prodej tohoto umění, nabízíme provizi 10% z prodejní ceny – to je 36 milionů Kč a více, podle dosažené prodejní ceny investičního umění. Investice s námi má jistoty a výhody, které jinde nenajdete. Emisní podmínky investičního
certifikátu Hassuna Princess 2023 a objednávkový formulář najdete na internetových stránkách společnosti QUANTENEL s.r.o. – www.ancientartinvest.com . Objednávku i zpětný prodej certifikátu lze zadat datovou zprávou: wgfvxb7, e-mailem: rg@ancientartinvest.com, písemně. Budete držet reálný cenný papír, krytý hodnotou umění. Číslovaný certifikát je vytisknut na ceninovém papíru s ochrannými prvky a s číslovaným hologramem. Lze zakoupit libovolný počet (např. 25 ks) investičních certifikátů v podobě vydání 1 ks hromadné listiny cenného papíru. Jedná se o open
ended zaručený certifikát, který má dvě zaručovací smlouvy na hodnotu 110% jmenovité hodnoty. Velikost této emise je 10 000 000 Kč. Pro kvalifikované investory připravujeme emisi investičního certifikátu se jmenovitou hodnotou 1 000 000 Kč. Zprostředkujeme mimoaukční prodej a barterový obchod s investičním uměním, včetně zákonných náležitostí nutných k prodeji umění a předmětů kulturní hodnoty.
Pro zjištění, jak velké portfolio sbírek máme alokovat pro investiční certifikáty, Vás prosíme o odpověď na pár otázek – pro investiční průzkum. Obáváte se následků systémového dezolátu a toho, co předvádějí systémoví odborníci? Jste připraveni investovat nesystémově do investičních certifikátů a přenosného investičního umění? Odpovědět můžete zdarma, odpovědní datovou zprávou, e-mailem.
Do našeho týmu hledáme externí spolupracovníky na pozici investiční makléř nebo
investiční makléřka, asistentka makléře. Životopis můžete zaslat na e-mail:
rg@ancientartinvest.com nebo ds: wgfvxb7.
PF 2024
Přejeme Vám úspěšný rok 2024. České Republice přejeme státní rozpočet bez schodku, který by odpovídal hospodaření schopné vlády a odborníků (protože, takovou sekeru umí opakovaně vytvořit i schopný odborník, jen se základním vzděláním a za mnohem menší platové
ohodnocení). Všem dobrým lidem, za jejich daně, přejeme co nejméně systémového dezolátu, jehož konzumace vlivem permanentního dávkování státem, škodí lidskému zdraví i společnosti, uráží a způsobuje újmy.
Osvobozujeme umění našich předků od systémových a náboženských předsudků, rasismu, diskriminací a nabízíme ho k investování pro všechny, jak to Bůh chce.

Objednávka investičního certifikátu Hassuna Princess 2023 zde ke stažení. Vyplněnou objednávku nám odešlete na e-mailovou adresu rg@ancientartinvest.com, datovou zprávou: wgfvxb7 nebo poštou.

Ke stažení zde předkládáme emisní podmínky investičního certifikátu Hassuna Princess 2023